Despre noi

scurt istoric gradinita 18 sibiu

PREZENTAREA INSTITUȚIEI ȘCOLARE

Clădirea unde funcționează Grădinița Nr.18 face parte din complexul de clădiri al Spitalului de Psihiatrie de pe strada Dr. Dumitru Bagdasar.

În anul 1960, parterul clădirii de la Nr.10 este amenajat în spațiul pentru instruirea și educarea preșcolarilor.

 În prezent spațiul se află în patrimoniul și administrarea Consiliului Local.

 O dată cu descentralizarea 01.07.2005 devine unitate școlară cu personalitate juridică conform H.G.2192/2004.

 Aici își desfașoară activitatea în 6 săli de grupă, 180 de copii preșcolari, îndrumați de o echipă de 12 educatoare înzestrate cu deosebit talent și abilități pedagogice.

dir. Prof. Simona Lungu

RESURSE MATERIALE

S-a reuşit cu sprijinul Primăriei şi cu implicarea părinţilor şi sponsorilor, utilarea unităţii după cum urmează:

Dotarea a 6 săli de clasă cu mobilier atractiv şi multifuncţional

Îmbunătăţirea substanţială a fondul de carte la bibioteca grădiniţei

Dispunem de mijloace de învăţământ moderne folosite în instruirea educativă a elevilor;

Dotarea cu calculatoare, videoproiector, imprimantă, fax, xerox, d.v.d, televizoare;

Renovarea şi dotarea grupurilor sanitare corespunzător vârstei;

Curtea grădiniţei beneficiază de spaţiu de joacă cu aparatură pentru nivelul copiilor, teren de sport, de nisip, iar spaţiul verde a fost amenajat de educatoare, părinţii şi copii.

CLIMATUL ORGANIZAȚIONAL

Managementul practicat este unul de tip participativ, reglementat de norme şi reguli specificate în Regulamentul Intern şi reflectat în climatul instituţiei, care este deschis şi bazat pe angajarea membrilor instituţiei în activităţi ce aduc satisfacţie personală şi instituţională.

Marketingul este centrat atât pe produse (clientul este obiectul acţiunii, centrarea fiind pe predare) şi totodată este centrat pe client răspunzând nevoilor sale.